2012 – Sucutard, Cluj

Het project Sucutard

Het nieuwe project in Roemenië voor 2012 is het opknappen van een school in Sucutard. Sucutard ligt in de gemeente Geaca in de buurt van Cluj. De school is in zeer slechte staat. De houten vloer wordt op dit moment onderhouden door het toepassen van dieselolie, waardoor de leerlingen in de dieselstank hun onderwijs moeten volgen. Dat is uiteraard een zeer onwenselijke situatie. Verder is het dak lek en het plafond in slechte staat. Ook aan het schilderwerk zowel binnen als buiten is groot achterstallig onderhoud. Door een stichting uit Dalfsen is onlangs een mobiele toiletunit geplaatst, zodat de sanitaire voorzieningen inmiddels op peil zijn.
Op dit moment zijn er in de winter geen mogelijkheden voor de kinderen om buiten gymnastiekles te krijgen. Daarom worden de mogelijkheden onderzocht om een ongebruikte ruimte om te bouwen tot sportzaal c.q. gemeenschapsruimte. Ook rondom de school zijn er weinig tot geen speelmogelijkheden. Kortom, er is veel werk te verzetten en we gaan bekijken welke werkzaamheden we kunnen gaan doen.

Een grote uitdaging!