Contact

Voor meer informatie over R4R, alle vragen of zelf LID WORDEN!!! kunt u terecht bij: raalte4roemenie@gmail.com

 

Voor vragen en/of opmerkingen betreffende de website kunt u terecht bij:

PR commissie
raalte4roemenie@gmail.com

 

Giften:

IBANnummer van R4R:  NL46RABO0139221581
t.n.v. Protestantse gemeente Raalte R4R

 


facebookLOGO

Klik op het plaatje om onze facebook pagina te openen

 

Protestantse gemeente Raalte R4R